Duurzaam bouwen

Duurzaam Bouwen

Als opdrachtgever wilt u natuurlijk met de beste bouwpartijen aan tafel zitten. Bouwers die weten wat er mogelijk is, aan welke wensen en behoeften het gebouw moet voldoen en welke eisen er gesteld worden. En omdat duurzaamheid een steeds belangrijker criterium wordt, wilt u ook een bouwpartner die hier verstand van heeft. Dan is een duurzame bouwer die aan het innovatieproject  Meer dan > Bouwen heeft deelgenomen de beste keuze.

Pierrot Bouw heeft zich binnen het project Meer dan > Bouwen samen met andere architecten, adviseurs, aannemers, installateurs, woningcorporaties en gemeenten verder verdiept in het thema duurzaam bouwen. In het project heeft hij zijn kennis vergroot over de mogelijkheden op dit gebied, contacten opgedaan met andere duurzame bouwpartijen en geleerd hoe hij u als opdrachtgever het beste kan helpen met het duurzaam realiseren van uw bouwopgave. Duurzaam bouwen is een abstract begrip, Pierrot Bouw kan de vertaalslag maken naar concrete en praktische bouwadviezen. Daarnaast zal Pierrot Bouw structureel voor u de afweging maken tussen geld, kwaliteit en duurzaamheid.
U krijgt dus altijd de best passende oplossing.

Duurzaam Bouwen

 

 

Energielabel en de waarde van uw woning

In januari en februari 2015 kregen alle vijf miljoen huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet je het voorlopige label definitief gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig online en kost enkele euro’s tot enkele tientjes. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeer je een boete van maximaal 405 euro.

Dit energielabel zal steeds meer de waarde van uw woning gaan bepalen.

Pierrot Bouw Vinkeveen kan samen met u bekijken hoe uw woning een hoger label kan verkrijgen. Vaak zijn een aantal niet al te ingrijpende aanpassingen al voldoende om een of twee niveau’s te stijgen. Uiteraard stellen we van te voren een kostenoverzicht op zodat u weet waar u aan toe bent.

Meer lezen over energielabels? klik hier.