Fundering

Een stevige fundering hebben wordt algemeen erkend als noodzakelijk voor een pand. Maar waarom is dat eigenlijk? Zonder de juiste basis kan een gebouw instabiel worden of wegzakken.

Waar dient een fundering voor?

Een fundering vormt de overgang tussen een bouwwerk en de onderliggende grond. Het zorgt ervoor dat dat het gewicht van het pand overgebracht wordt op vaste draagkrachtige grondlaag zodat het pand niet wegzakt. Deze draagkrachtige grondlagen liggen niet altijd aan de oppervlakte, maar vooral in de Randstad op soms wel tientallen meters diepte.

De diepte en het draagvermogen van deze lagen kunnen worden gemeten door middel van een zogenaamde sondering. Afhankelijk van de diepte kan er voor toepassing van grofweg twee types funderingen worden besloten: Funderingen “op staal” en paalfunderingen.

Fundering op staal

Een fundering op staal is de meest gebruikte methode in veel gebieden van Nederland. Maar deze is over het algemeen niet geschikt voor in de Randstad. Dit komt omdat de dragende lagen in de randstad dieper liggen dan in de rest van Nederland.

Bij een fundering op staal mag de dragende laag niet te diep onder het maaiveld liggen. Er wordt een gebied afgegraven en voorzien van een zandkoffer. Vervolgens wordt er dankzij gewapend beton een draagconstructie gecreëerd. Hier op rusten de draag muren.

Een van de oudste toegepaste methoden is de gemetselde fundering. Omdat deze methode erg arbeidsintensief is wordt deze niet veel meer toegepast. De gemetselde fundering komt echter nog wel voor onder oude panden. Pierrot Bouw heeft ook ervaring met het herstellen van dit, niet veel voorkomende, type fundering.

Paalfunderingen

Ook een paal fundering is onderhevig aan funderingsherstel
Een paal fundering is noodzakelijk als de draagkrachtige grondlaag  niet aan de oppervlakte ligt. Het gewicht van het gebouw wordt via palen overgebracht naar een dragende laag die sterk genoeg is om het pand te kunnen dragen. Er zijn verschillende methodes te onderscheiden:

  • Houten palen: deze worden in het algemeen toegepast bij minder zware bouwwerken.
  • Betonpalen (geprefabriceerd): deze palen worden veel toegepast, hoofdzakelijk bij nieuwbouw, voor zowel lichte als zware gebouwen.
  • Trilbetonpalen: deze worden ter plekke gestort in een geheide stalen buis en kunnen per paal, ter plekke, met iedere gewenste lengte worden gemaakt.
  • Avegaarpalen: dit is een vergelijkbaar systeem als de trilbetonpalen, echter de buizen worden in de grond geschroefd en niet geheid. Dit systeem kan worden toegepast waar lawaaihinder en trillingen door het heien niet gewenst zijn.
  • Bijzondere paalsystemen: op plaatsen die voor een normale heistelling niet bereikbaar zijn, vaak in geval van een funderingsherstel, zijn er ander oplossingen zoals bijvoorbeeld betonnen of stalen buispalen die in delen kunnen worden aangebracht

“Amsterdam die mooie stad,  is gebouwd op palen. Als die stad eens ommeviel, wie zou dat dan betalen?”

Dit oude kinderliedje geeft het al aan. In Amsterdam en omgeving zijn de meeste oudere huizen op palen gebouwd. Veelal houten palen. Aangezien veel van deze huizen wel honderd jaar of ouder zijn, moet er regelmatig gecontroleerd moeten worden of deze palen nog in orde zijn. Deze palen moeten immers het gewicht van uw pand dragen. Door wisselingen in de grondwaterstand of andere oorzaken kan er rot optreden in deze palen, waardoor uw pand kan gaan verzakken. In dat geval is funderingsherstel absoluut noodzakelijk.

Pierrot Bouw

Pierrot Bouw uit Vinkeveen is de fundering specialist bij uitstek. Al meer dan 60 jaar repareren en plaatsen wij funderingen in de randstad. Voor een goed advies over uw fundering bent u van harte welkom bij Pierrot Bouw.