Restauratie

Restauratie PandRestauratie is een zeer gespecialiseerde vorm van verbouwen. Het is hierbij noodzakelijk dat voor aanvang van de werkzaamheden goed onderzocht wordt hoe de geschiedenis van het pand is en wat de aard is van de toegepaste materialen.

Soms is een historisch pand in het verleden al een of meerdere keren gerestaureerd of gerenoveerd waarbij de op dat moment gebruikelijke materialen of methoden zijn toegepast.

Het kan dan een keuze zijn om weer terug te restaureren naar de oorspronkelijke  staat of juist die fases te laten zien.

Dit zal altijd in overleg met de dienst monumentenzorg van uw gemeente plaats moeten vinden.

restauratie-regdw05Restauratie door Pierrot Bouw

Pierrot Bouw Vinkeveen heeft al ruim 60 jaar ervaring met het restaureren van monumentale panden of
monumenten met name in Amsterdam.

De opgebouwd kennis en know-how maakt ons een goede partij om de restauratie van uw pand tot een succesvol resultaat te brengen.

 

Monumentaal of monument?

Een monument is een onroerend goed dat van algemeen belang is door de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

In Nederland is een van de voorwaarden voor aanwijzing tot rijksmonument door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de met Monumentenzorg belaste overheidsdienst, dat een goed minstens 50 jaar oud dient te zijn om als monument erkend te kunnen worden.

Deze leeftijdsvoorwaarde is niet van toepassing voor gemeentelijke monumenten. Niet ieder monumentaal pand zal worden aangewezen tot rijksmonument of gemeentelijk monument. Wat niet weg neemt dat een dergelijke pand wel degelijk cultuurhistorische waarde kan hebben. Het is dan ook voor een monumentaal pand dat geen monument is ook van belang dat dit goed onderhouden en gerestaureerd wordt.

Subsidie/financiering

Het is in veel gevallen mogelijk om subsidie of een gunstige financiering te verkrijgen voor het onderhoud of restauratie van een monument. Pierrot Bouw Vinkeveen kan voor u uitzoeken of u hiervoor in aanmerking kunt komen.  U kunt nog veel meer informatie over dit onderwerp vinden op de site van het Restauratiefonds.